گزیده ای از پروژه های به اتمام رسیده

 

گزیده ای از پروژه های به اتمام رسیده

 

۱- درمانگاه خاتم – کارفرما : وزارت بهداشت و درمان – شهر : رودهن  (آسانسور هیدرولیکی ۳ توقف – بیماربر)

۲- پروژه ۷ طبقه – خصوصی/مسکونی -کارفرما : آقای مهندس مهدی حسنی – شهر : رودهن  (آسانسور ۷ توقف نفربر)

۳- پروژه ۸ طبقه – خصوصی/مسکونی -کارفرما : آقای مهندس حسن قابیلی – شهر : رودهن  (آسانسور ۸ توقف نفربر)

۴- پروژه ۸ طبقه – خصوصی/مسکونی -کارفرما : آقای مهندس مصطفی ظهوری پور – شهر : تهران – پاسداران  (آسانسور ۸ توقف نفربر)

۵- پروژه ۷ طبقه – خصوصی/مسکونی -کارفرما : آقای مهندس یاسر تانریشی- شهر : تهران – مجیدیه (آسانسور ۷ توقف نفربر)

۶- پروژه ۷ طبقه – خصوصی/مسکونی -کارفرما : آقای مهندس محمد هفت تنی- شهر : تهران – شهرک غرب (آسانسور ۷ توقف نفربر)

۷- پروژه ۶ طبقه – خصوصی/مسکونی – کارفرما : آقای مهندس محمد هفت تنی- شهر : تهران – امیرآباد  (آسانسور ۶ توقف نفربر)

۸- پروژه ۱۰ طبقه – خصوصی/اداری – کارفرما : آقای مهندس شاه محمدیان – شهر : تهران – دولت (آسانسور ۱۰ توقف نفربر)

۹- پروژه ۵ طبقه – خصوصی/مسکونی – کارفرما : آقای مهندس فلاح – شهر : بومهن – شهرک هوافضا (آسانسور ۵ توقف نفربر)

و بیش از ده  ها پروژه های خصوصی دیگر …

افزودن یک دیدگاه