ردیف

نام کالا و مشخصات فنی بر اساس درخواست کارفرما واحد
۱ انواع موتور : گیربکسی و گیرلسی با توان و سرعت های مختلف دستگاه
۲ انواع ریل : T5 , T9 و … جفت
۳ انواع درب کابین عدد
۴ انواع براکت و وزنه عدد
۵ انواع کابین MDF و استیل عدد
۶ انواع سیم بکسل متر
۷ انواع فلکه هرز گرد عدد
۸ انواع گاورنر دستگاه
۹ انواع تابلو فرمان متناسب با نوع موتور و نوع کاربری دستگاه
۱۰ انواع جعبه ریویزیون دستگاه
۱۱ انواع تراول کابل متر
۱۲ انواع شستی طبقات عدد
۱۳ انواع شاستی داخل کابین عدد
۱۴ انواع درب فلزی داخل کابین عدد
۱۵ انواع شالتر پروانه ای کارتن
۱۶ انواع فنر درب عدد
۱۷ انواع دیکتاتور عدد
۱۸ انواع قفل عدد
۱۹ انواع روغندان عدد
۲۰ انواع جعبه برق سه فاز عدد
۲۱ و سایر لوازم